معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ملاک‌های گزینش رشته دانش‌آموزان ، گزینش رشته اضطراری نیست

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: گزینش رشته دانش آموزان براساس بررسی‌های مشاوره‌ای و نمره‌هایی که کسب می‌کنند در مدارس انجام خواهد شد. 

ملاک‌های گزینش رشته دانش‌آموزان ، گزینش رشته اضطراری نیست

گزینش رشته اضطراری نیست/ ملاک های گزینش رشته دانش آموزان

عبارات مهم : آموزش

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: گزینش رشته دانش آموزان براساس بررسی های مشاوره ای و نمره هایی که کسب می کنند در مدارس انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، شکوهی، مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: جهت گزینش رشته، نسبت به سال گذشته تغییرات خاصی نداریم، ولی امسال ظرفیت ها را ملاک قرار داده ایم و همه ادارات آموزش و پرورش باید حداکثر ظرفیت را جهت پذیرش دانش آموزان در رشته های متفاوت در نظر بگیرند.

ملاک‌های گزینش رشته دانش‌آموزان ، گزینش رشته اضطراری نیست

شکوهی افزود: امسال دو نمونه برگ را به دانش آموزان ارائه می دهیم که یکی نمونه برگ شماره 6 است و اولویت ها را براساس توانایی، استعداد و رغبت دانش آموزان امتیازبندی کرده ایم و نمونه برگ شماره 7 نیز ملاک نهایی جهت هدایت تحصیلی، گزینش رشته و عضویت در مدرسه است و به عملکرد تحصیلی دانش آموزان مربوط است.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورشاظهار کرد: در شیوه نامه تازه هیچ اضطراری جهت ورود دانش آموز به رشته خاص وجود ندارد. براساس بررسی های مشاوره ای و نمراتی که دانش آموز کسب می کند گزینش رشته صورت می گیرد. در واقع روح حاکم بر هدایت تحصیلی همان گزینش آگاهانه دانش آموزان است.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: گزینش رشته دانش آموزان براساس بررسی‌های مشاوره‌ای و نمره‌هایی که کسب می‌کنند در مدارس انجام خواهد شد. 

شکوهی در یک برنامه تلویزیونی افزود: در این راستا باید نظام اموزش و تربیت دانش آموز را به یک سطح آگاهی برساند که با از بین بردن مداخله گرهای مزاحم این امکان جهت دانش آموزان فراهم خواهد شد.

واژه های کلیدی: آموزش | مشاوره | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs