معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جعبه شیرینی نباید به قیمت شیرینی فروخته شود ، راه مقابله با کم‌فروشان

برخی از مخاطبان سرویس پرسشها مردم کامنت گذاشته‌اند و معترضند که معدودی از کسبه، با وجود خدمات سایر کسبه زحمتکش و حلال‌خور، اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.

جعبه شیرینی نباید به قیمت شیرینی فروخته شود ، راه مقابله با کم‌فروشان

راه مقابله با کم فروشان/ جعبه شیرینی نباید به قیمت شیرینی فروخته شود

عبارات مهم : قانون

برخی از مخاطبان سرویس پرسشها مردم کامنت گذاشته اند و معترضند که معدودی از کسبه، با وجود خدمات سایر کسبه زحمتکش و حلال خور، اقدام به کم فروشی می کنند.

به گزارش خبرآنلاین مسئله پیمانه و وزن اقلام و کالاها همواره در ابزار مطرح بوده و البته شرکت تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد مهم برخورد با پدیده کم فروشی از دیرباز جهت مبارزه با این مسئله، توجه خاص داشته است.

جعبه شیرینی نباید به قیمت شیرینی فروخته شود ، راه مقابله با کم‌فروشان

در ادبیات دینی ما نیز کم فروشی به شدت تقبیح شده. از جمله قرآن کریم می فرماید: وای به حال کم فروشان آنان که هنگامی که چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می کنند ولی هنگامی که چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند. آیا آنها عقیده ندارند که بعد از فوت زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند. روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند جهت تعیین آینده خود می ایستند…

در سرویس پرسشها مردم نیز بعضی از مخاطبان کامنت گذاشته اند و خواستار برخورد با کم فروشان شده است اند. یکی از مخاطبان در این باره نوشته: لطفا با رصدکردن ترازوداران دیجیتال و تایید عنوان اجحاف به مشتریان بخصوص در مورد مرغ وگوشت و ماهی، از طریق رادیو و تلویزیون عنوان را مانند اجحاف جعبه شیرینی به وسیله شیرینی فروشان که از طریق صداو سیما اعلام شد بارها و بارها علنی واعلام کنید تا دست از این کلاهبرداری بردارند.

برخی از مخاطبان سرویس پرسشها مردم کامنت گذاشته‌اند و معترضند که معدودی از کسبه، با وجود خدمات سایر کسبه زحمتکش و حلال‌خور، اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.

قانون چه می گوید؟

ماده 3 قانون شرکت تعزیرات حکومتی، کم فروشی و تقلب را اینطور تعریف کرده: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده است از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین قیمت مراجع رسمی قرار گرفته است.

مطابق این قانون، حساب کردن وزن مقوای جعبه شیرینی (کیلویی 200 تومان) به قیمت خود شیرینی (10 تا 15 هزار تومان) و دستکاری ترازو اعم از دیجیتال یا مکانیکی، کم فروشی و تقلب شمرده می شود و طبق قانون تعزیرات حکومتی، مجازاتهایی از جریمه چند برابر مقدار تقلب شده است تا تعطیلی و لغو پروانه کسب واحد را به دنبال دارد.

در این میان باید توجه داشت کسبه زحمتکش و پاکدست زیادی در کشور مشغول خدمت رسانی به مردم هستند که نباید با بهتان و افترا، کسب و کار حلال آنها را زیر سئوال برد، همچنین باید در نظر گرفت که تعداد پرسنل شرکت تعزیرات حکومتی، قضات و بازرسان بسیار کمتر از تعداد واحدهای کسبی هست. بعد بجاست هر گاه مشتریان واحد صنفی، از کم فروشی و تقلب یک واحد صنفی، اطمینان دارند آن را به شماره 124 شرکت صنعت، معدن و تجارت یا شرکت تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا پیگیری صورت گیرد.

جعبه شیرینی نباید به قیمت شیرینی فروخته شود ، راه مقابله با کم‌فروشان

واژه های کلیدی: قانون | شیرینی | تعزیرات حکومتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs