معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد د

نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

عبارات مهم : خوراکی

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد زیاد کردن نشان می دهد. در این ماه درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٣ درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٨.٣ درصد زیاد از اردیبهشت ١٣٩٦ جهت خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧,٠ درصد) ١.٣ واحد درصد زیاد کردن یافته هست. قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کم کردن نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٢ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ جهت این دو گروه به ترتیب ١٠,٦ و ٧.١ درصد می باشد.

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد د

افزایش قیمت تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل جهت خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٨.٦ درصد و قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٨,١ درصد می باشد.

کاهش قیمت تورم خانوارهای روستایی کشور

نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

شاخص قیمت کل جهت خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٤,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد عوض کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٦ درصد و قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری جهت این دسته از خانوارها ٧,٩ درصد می باشد.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد د

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین زیاد کردن قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی می باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار، گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین زیاد کردن قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین کم کردن قیمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، سیب زمینی و خیار باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کم کردن قیمت محسوسی وجود نداشته است.

نرخ تورم در اردیبهشت به ۸ درصد رسید

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات قیمت تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ جهت دهک های متفاوت هزینه ای از ٨,٣ درصد جهت دهک چهارم تا ٧.٩ درصد جهت دهک دهم است.

واژه های کلیدی: خوراکی | دخانیات | دخانیات | اردیبهشت | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs