معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است / وزیر امور خارجه آمریکا

تیلرسون گفته با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال کشور عزیزمان ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده ولی مقابله با برتری جویی کشور عزیزمان ایران در منطقه و نیز حمای

سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است / وزیر امور خارجه آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا: سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است

عبارات مهم : ایران

تیلرسون گفته با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال کشور عزیزمان ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده ولی مقابله با برتری جویی کشور عزیزمان ایران در منطقه و نیز حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران از محورهای مهم سیاست آمریکاست.

“رکس تیلرسون” وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد سیاست دولت ترامپ در قبال کشور عزیزمان ایران در حال تکوین است ولی دولت واشنگتن در پی مقابله با استیلا و هژمونی منطقه ای کشور عزیزمان ایران و نیز حمایت از انتقال مسالمت آمیز رژیم در این کشور است.

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران تیلرسون که دیشب در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت در پاسخ به پرسش یک نماینده راجع به رویکرد دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران، گفت: “سیاست ما در قبال کشور عزیزمان ایران هنوز در حال تکوین است و آن را هنوز به مدیر جمهور تقدیم نکرده ایم. ولی باید بگویم که ما به طور یقین متوجه ادامه حضور تنش آمیز کشور عزیزمان ایران در منطقه هستیم.”

سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است / وزیر امور خارجه آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه در تشریح سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران، گفت:” سیاست ما در قبال کشور عزیزمان ایران این است که هژمونی و برتری آن را عقب رانده و توانایی آنها در تولید سلاح هسته ای را مهار کنیم و از عناصری در داخل کشور عزیزمان ایران حمایت کنیم که منجر به انتقال مسالمت آمیز حکومت شود. و البته همان طور که می دانیم، آن عنصرهای حضور دارند.”

او توضیح بیشتری راجع به عنصرهای مورد اشاره نداد.

تیلرسون گفته با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال کشور عزیزمان ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده ولی مقابله با برتری جویی کشور عزیزمان ایران در منطقه و نیز حمای

وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه ای با عنوان بحث راجع به بودجه سال 2018 وزارت امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این سخنان را مطرح کرده است.

او همچنین در پاسخ به سوالی راجع به “برجام ” و نحوه پای بندی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به این توافق بین المللی نیز گفت: ” این توافقی است که بد بنا شده است و سطح مورد نیاز جهت پای بندی کشور عزیزمان ایران به آن خیلی پایین تعیین شده است هست. از همین رو عمل کردن به این توافق از سوی کشور عزیزمان ایران نباید عجیب باشد. چون جهت آنها عمل کردن به این توافق اصلا سخت نیست.”

سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است / وزیر امور خارجه آمریکا

تیلرسون افزود: “درباره نقض روح با نص صریح توافق برجام از سوی کشور عزیزمان ایران افزود:” راجع به روح و نص این توافق می توان در هر دو طرف تفسیرها و برداشت های مختلفی ارایه کرد چون برجام یک توافق چندجانبه هست. متحدان ما هم تفسیر خودشان را خواهند داشت. “

او هفته گذشته نیز در سخنانی از نام مجعول” خلیج ع.ر.ب.ی” به جای “خلیج فارس” استفاده کرد و پیشتر نیز بارها جموری اسلامی کشور عزیزمان ایران را به عنوان بااهمیت ترین کشور حامی تروریسم متهم کرده است.

تیلرسون گفته با وجودی که سیاست دولت ترامپ در قبال کشور عزیزمان ایران هنوز به طور کامل تدوین نشده ولی مقابله با برتری جویی کشور عزیزمان ایران در منطقه و نیز حمای

گفتنی است در حالی وزیر امور خارجه دولت ترامپ از سیاست عوض کردن مسالمت آمیز حکومت در کشور عزیزمان ایران به عنوان سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نام می برد که پیشتر و در دوره هشت ساله دولت اوباما، دولت پیشین آمریکا به صراحت اعلام کرده بود سیاست عوض کردن رژیم در قبال جمهوری اسلامی را کنار گذاشته و جهت حل و فصل مسایل و پرسشها در روابط دوجانبه از جمله عنوان هسته ای، به دنبال سیاست تعامل و گفت و گو با حکومت کشور عزیزمان ایران است.

سیاست دولت ترامپ حمایت از عوض کردن مسالمت آمیز رژیم در کشور عزیزمان ایران است / وزیر امور خارجه آمریکا

واژه های کلیدی: ایران | توافق | سیاست | اسلامی | آمریکا | دولت ترامپ | وزیر امور خارجه | وزارت امور خارجه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs