معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور در نامه‌ای به وزارت دادگستری، 2 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد. 

رییس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

عبارات مهم : ایران

رییس جمهور در نامه ای به وزارت دادگستری، 2 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا ،بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران «قانون معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری کره» و «قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و جمهوری قزاقستان» جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ گردید.

رییس جمهور 2 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

واژه های کلیدی: ایران | قانون | اسلامی | دادگستری | قزاقستان | رییس جمهور | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs