معمولی پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

معمولی: پرسپولیس آزادی حسین هدایتی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آژانس حرفه‌ای و بی‌طرفانه واکنش‌ها کند / نامه ظریف به آمانو و موگرینی

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران در نامه ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، فشار واشنگتن به آژانس را ناقض روح و متن

آژانس حرفه‌ای و بی‌طرفانه واکنش‌ها کند / نامه ظریف به آمانو و موگرینی

نامه ظریف به آمانو و موگرینی: آژانس حرفه ای و بی طرفانه واکنش‌ها کند

عبارات مهم : آژانس

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران در نامه ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، فشار واشنگتن به آژانس را ناقض روح و متن برجام دانسته و برخورد حرفه ای آژانس با این عنوان را خواستار شد.

آژانس حرفه‌ای و بی‌طرفانه واکنش‌ها کند / نامه ظریف به آمانو و موگرینی

به گزارش فارس، در ترجمه متن کامل نامه ظریف آمده است:

عالیجنابان،

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران در نامه ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، فشار واشنگتن به آژانس را ناقض روح و متن

هدف از نگارش این نامه جلب توجه شما به گام تازه ایالات متحده در تقابل با برجام و قطعنامه 2231 سال 2015 شورای امنیت شرکت ملل هست، که اگر اصلاح نشود، چالشی جهت اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. به طور گسترده گزارش شده است که نماینده دائم ایالات متحده در شرکت ملل «برای بحث با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نگرانی های دولت ایالات متحده در مورد برنامه هسته ای به وین سفر می کند» تا «آژانس بین المللی انرژی اتمی را در ارتباط با پایبندی کشور عزیزمان ایران به توافق، تحت فشار قرار دهد.»

هرچند مقامات ایالات متحده آزادند که به وین یا هرکجای دیگر سفر کنند و آژانس هم این حق را دارند که افراد متفاوت را به حضور بپذیرد، ولی هدفی که به صورت عمومی از این سفر اعلام شده، نگرانی هایی جدی در مورد نقض بیش از پیش متن و روح برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت شرکت ملل ایجاد می کند، که این بار در عین حال اعتبار آژانس را نیز که به طور کلی جهت نظام منع اشاعه و بالاخص جهت برجام، اهمیتی حیاتی دارد، تضعیف می کند.

از یکسو، این سفر حتی پیش از انجام، به نحوی برنامه ریزی و اعلام عمومی شد که با ایجاد عامدانه عدم اطمینان و ابهام زیاد در مورد پایداری و استمرار آتی برجام در میان دولت های دیگر و بخش خصوصی، پیامی ارسال می کند که تبعات منفی قابل توجهی جهت اجرای موفق برجام دارد. از این منظر، این نمونه ای دیگر از “سوء نیت” حکومت ایالات متحده با نشانه محدود کردن منافع کشور عزیزمان ایران از توافق هست؛ از زمانی که برجام تحت مذاکره بود، این رویه ثابت آژانس ها و نهادهای متفاوت ایالات متحده بوده و در دولت کنونی [ایالات متحده] بیش از پیش شدت یافتن شده است و در قالب رویکردی شدیدتر و علنی تر ادامه یافته هست. مانند مکاتبات پیشین من با نماینده عالی [موگرینی]، این امر در مغایرت با روح و متن برجام، به خصوص بندهای 26، 28 و 29 برجام است.

آژانس حرفه‌ای و بی‌طرفانه واکنش‌ها کند / نامه ظریف به آمانو و موگرینی

علاوه بر این، این سفر، با نشانه اعلام شده است آن، با چندین بند برجام و قطعنامه شورای امنیت شرکت ملل در ارتباط با نقش آژانس و ضرورت حفظ استقلال و محافظت از اطلاعات محرمانه ای که در اختیار آن قرار می گیرد، منطبق نیست. شورای امنیت شرکت ملل به روشنی بر «نقش مهم و مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستی آزمایی پایبندی به توافقنامه های پادمانی» تأکید کرده هست. متأسفانه، این سفر، با نشانه اعلام شده است «فشار به آژانس»، عمدتا از سوی جامعه جهانی به عنوان تلاش علنی و آشکار یک عضو دائم شورای امنیت – که آشکارا با برجام مخاصمه داشته و مصمم به تضعیف و نابودی آن است – جهت فشار به آژانس و اثرگذاری منفی بر ماهیت حرفه ای و بی طرفانه کار آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای وظایف محوله از سوی قطعنامه 2231 شورای امنیت شرکت ملل و قطعنامه های شورای حکام، برداشت شده است و در نتیجه استقلال و اعتبار کار آژانس را تضعیف می کند.

لازم به تأکید است که – همانگونه که در برجام و قطعنامه 2231 تصریح شده است – آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از «ممانعت از توسعه اقتصادی و فنی ایران» خودداری کرده و «مفاد امنیتی تحت اجرا و حقوق شخصی» را رعایت کرده و «هر اقدام احتیاطی را که جهت محافظت از رازها بازرگانی، فنی و صنعتی و همچنین اطلاعات محرمانه ای که به دست می آورد، مورد نیاز هست، انجام دهد.» هرگونه کمک به رویکرد مخرب دولت ایالات متحده جهت تضعیف «اجرای موفق» برجام، یا به اشتراک گذاری اطلاعاتی در مورد کشور عزیزمان ایران و فعالیت های هسته ای اش، با طرف های ثالث از جمله نماینده حکومت ایالات متحده، فراتر از اطلاعات معمول که مدیر کل در اختیار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می دهد، در تطابق با مفاد فوق الذکر نخواهد بود.

وزیر امور خارجه کشور عزیزمان ایران در نامه ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، فشار واشنگتن به آژانس را ناقض روح و متن

اطمینان دارم که مدیر کل و تیم او، به این سفر و هرگونه تلاش مشابه، با حرفه ای گری و امانتداری کامل برخورد می کند. از نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی درخواست می کنم به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، این نامه را بین اعضای کمیسیون یکسان توزیع کرده و این عنوان را در دستور کار دیدار آتی کمیسیون جهت بررسی زیاد و اقدام لازم، قرار دهد.

فرصت را جهت تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارم.

آژانس حرفه‌ای و بی‌طرفانه واکنش‌ها کند / نامه ظریف به آمانو و موگرینی

محمد جواد ظریف

واژه های کلیدی: آژانس | امنیت | انرژی | ایران | قطعنامه | ایالات متحده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs